Quyết định thành lập Ban tổ chức hội thi" Chúng em kể chuyện Bác Hồ"