Hội thi: phụ trách sao giỏi, chỉ huy đội giỏi, kỹ năng đội viên huyện Tuy An năm học 2017-2018