công tác chuẩn bị hội thi viết chữ đẹp cấp huyện

công tác kiểm tra bộ vở cho học sinh đi thi viết chữ đẹp cấp huyện